top

Workshop ‘Integrale gebiedsgerichte besluitvorming in delta’s: bodemdaling als voorbeeld’

12 december 2022

Op 12 december van 13.00 tot 17.00 uur organiseren Frank Groothuijse en Martijn van Gils een workshop over de juridische aspecten van bodemdaling.

 

Centraal staat de vraag: Hoe kan het (omgevings)recht bijdragen aan een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de bodemdalingsopgave in landelijk en bebouwd gebied? In deze workshop wordt ingegaan op de juridische instrumenten die overheden kunnen inzetten om een dergelijke aanpak te bereiken (bijvoorbeeld wijziging van het peilbesluit of het bestemmingsplan, het stellen van algemene regels in de keur of een provinciale of gemeentelijke verordening) en de juridische grenzen en randvoorwaarden (nadeelcompensatie) voor de inzet van deze instrumenten.

 

Uitnodiging

 

Meer informatie en het aanmeldingsformulier