top

Bijeenkomst ‘Amsterdam staat droog’

27 september 2023

Door de klimaatcrisis nemen periodes van droogte toe en dat levert een brede waaier aan uitdagingen op voor de stad. Meer en meer wordt water een verdelingsvraagstuk.

 

Bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Gratis toegankelijk.

Het programma is alleen fysiek te bezoeken. Deze is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken.