top

Bijeenkomst ‘Water en bodem sturend’

25 september 2023

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) organiseert de bijeenkomst ‘Water en bodem sturend’ in Arti Legi op de Markt 27 in Gouda van 12.30 en 17.00 uur.

De doelgroep voor deze bijeenkomst is: Beleidsadviseurs gemeenten, waterschappen en provincies die werken aan gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, milieu, waterbeheer, riolering of andere zaken in de openbare ruimte, bodemdaling of klimaatadaptatie.

De rode draad van deze bijeenkomst is samenwerken aan Water en Bodem sturend.

Vragen die aan de orde komen:
– Welke overheid pakt wat op?
– Hoe komen we met elkaar in gesprek?
– Wat zijn de wederzijdse verwachtingen?

Aanmelden: Voor vragen en of  aanmeldingen kunt u zich wenden tot Bas de Jongh (ODMH) beleidsadviseur bodem en archeologie, bdejongh@odmh.nl.