top

Denk mee over invulling PhD-trajecten van het COB

01 december 2023

In het programma Future proof tunnels zijn drie promotieonderzoeken gestart. Ian Pierce onderzoekt de ontwikkeling van een strategie om vervormingen (in eerste instantie van voegen) continu te monitoren. Arne de Jong brengt omgevingsoorzaken voor de vervormingen in kaart en Sebastian Kuniewski monitort, verklaart en voorspelt degradatie van materialen van de tunnelconstructie. Op deze webpagina leest u meer over deze onderzoeken.

Vanuit het COB denken begeleidingscommissies mee in de uitvoering van de onderzoeken. In de eerste fase is het preciseren van de onderzoeksopgave aan de orde. Om alle beschikbare kennis en ervaringen van het COB-netwerk te kunnen meenemen, voordat het wetenschappelijk onderzoek start, is op 1 december 2023 een kennislunch. Hierin vertellen de PhD’ers hoever ze zijn met definiëren van de onderzoeksvraag en vragen ze aanwezigen mee te denken over hoe ze aanvullende informatie kunnen vinden om de onderzoeksvraag verder uit te werken. De kennislunch wordt gehouden via MS-teams rond lunchtijd.

 

Wilt u meedenken over de richting en invulling van een van de promotieonderzoeken? Meld u dan aan voor de online sessie bij Ellen van Eijk via ellen.vaneijk@cob.nl.  U ontvangt na aanmelding een Teamslink.

 

Meer informatie over het PhD-traject:

 

Eerste inzetproject COB-FT1

Het tunnelprogramma van het COB is in 2021 erkend als onderzoeksprogramma dat in aanmerking komt voor PPS-toeslag via het TKI Deltatechnologie. De bijdrage vanuit het TKI wil het COB inzetten voor de projecten in Future proof tunnels. Het eerste zogeheten ‘inzetproject’ COB-FT1 richt zich op de vervangings- en renovatieopgave voor tunnels. Het inzetproject is goedgekeurd voor drie PhD’ers. In verband met de eisen van het TKI is besloten om de aanvraag en financiering voor de vierde PhD’er eind 2023 te laten plaatsvinden en voor de vijfde eind 2024.

>> Lees meer over het TKI  >> Bekijk het inzetproject (pdf, 895 KB)

 

Deformatie monitoring zinktunnels

PhD-project 1 ontwikkelt een monitoringstrategie om tunnelvervormingen continu te monitoren, zonder de tunneloperaties te hinderen. Deze monitoringstrategie wordt bij meerdere afgezonken tunnels toegepast. In dit project worden de monitoringgegevens voor de verschillende tunnels verzameld, opgeslagen in een semantische wiki (of uniforme database) en gebruikt voor structurele gedragsanalyse. De monitoringgegevens worden vervolgens gebruikt om het langetermijngedrag van de tunnels en de impact ervan op hun structurele veiligheid te voorspellen. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij helpt bij het monitoringprogramma en bij de ontwikkeling van de database en analysemethoden om vervormingsmetingen om te zetten in structurele veiligheidsbeoordelingen.

 

Geotechnische data-analyse

PhD-project 2 heeft tot doel de belangrijkste omgevingsoorzaken voor vervorming (in verschillende tunnels en scenario’s) te identificeren en realistische 3D-ondergrondmodellen te ontwikkelen. Dit leidt tot nieuwe inzichten in de interacties tussen tunnelconstructie en omgeving, en verklaringen voor waargenomen tunnelgedrag. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij historische en nieuwe gegevens over geotechnische locatie-omstandigheden en externe belastingsomstandigheden combineert tot een 3D-bodem-structuur-interactiemodel dat de heterogeniteit van de ondergrond vastlegt.