top

Interactieve bijeenkomst bodem en technologie, Campus Gouda

01 juni 2023

Bouwen op slappe bodem. Dat is een uitdaging vandaag en in de toekomst.
Wat vraagt dit van het bedrijfsleven, overheid en onderwijs in de regio Midden-Holland?

De Campus Gouda organiseert daarom in samenwerking met het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen een interactieve bijeenkomst bodem en technologie op 1 juni 2023 van 15.00 tot 17.00 in Arti Legi in Gouda.