top

Kabels en leidingen: bouw beter in slappe bodems

08 december 2022

KBF / COB bijeenkomst

8 december van 9.00-12.00 uur

Locatie: Arti Legi, Markt 27 in Gouda

 

Afknappers en (financiële) schade door bodemdaling voorkomen!
Betrokkenen geven al jaren aan dat bij het ontwerp en de aanleg van kabels en leidingen onvoldoende rekening wordt gehouden met de gevolgen van bodemdaling. Maar hetzelfde geldt ook andersom, dat er bij reconstructies als gevolg van bodemdaling te weinig rekening wordt gehouden met de werkprocessen rondom kabels en leidingen. Het gevolg is schade aan de netwerken, afknappende leidingen met gevaarlijke situaties tot gevolg, veel extra (onvoorziene) maatschappelijke kosten door een kortere levensduur en onbegrip en overlast voor bewoners en bedrijven. Daarnaast komen er nieuwe vraagstukken bij. Water en bodem worden sturend bij gebiedsontwikkelingen, er is een grote vervangingsopgave van bestaande infrastructuur, er komt veel nieuw te ontwikkelen gebied bij en dat alles moet bodemdalingbestendig, klimaatadaptief, energiebewust en circulair worden aangelegd.

Kortom er liggen voldoende uitdagingen om een nieuwe deelexpeditie te starten. Op 8 december verkennen en verdiepen we dit verder met nutspartijen, aannemers, ontwerpers, adviseur, beheerders, projectleiders etc.
Zie bijgevoegde flyer voor meer info.