top

Kennis in de Regio – Klimaatbestendige Stad voor Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden

07 september 2023

Dit is een van de regionale bijeenkomsten die worden georganiseerd vanuit de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. De kennismiddag voor professionals klimaatadaptatie en water op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden heeft als doel om ervaringen te delen met de kennisproducten en tools die vanuit deze onderzoekslijn zijn ontwikkeld.