top

LOSS (Living on Soft Soils – Subsidence & Society) symposium 

03 november 2022
Zet jij 3 november alvast in je agenda?

Het tweede jaarlijkse LOSS (Living on Soft Soils – Subsidence & Society) symposium is op 3 november 2022 in Utrecht.
Op donderdag 3 november 2022 organiseert het NWA-project ‘Living on Soft Soils – Subsidence & Society’ (LOSS) haar tweede symposium. Op deze dag wordt opgedane kennis gedeeld en ideeën uitgewisseld over de oorzaken en gevolgen van bodemdaling, met dit jaar een focus op stedelijk gebied. In het programma staan de volgende twee thema’s centraal:

  • Bodemdaling in ruimtelijke ordening
  • Schade door krimp en zwel

 

Met deze thema’s sluiten zij aan bij twee recente ontwikkelingen: bodem en water worden meer sturend in het ruimtelijk beleid (RO brief Minister De Jonge, mei 2022) en de steeds vaker voorkomende extreme droogte, zoals in 2018 en dit jaar. De dag bestaat uit inspirerende lezingen en casussen. Onze onderzoekers laten zien wat het NWA-project LOSS bijdraagt aan vragen rondom deze onderwerpen. In het programma komen verschillende aspecten van bodemdaling aan bod; meten en monitoren, voorspellen en verklaren, schade en governance en juridische kaders.

Houdt jij je zich bezig met bodemdaling als onderzoeker en/of ben je belanghebbende of belangstellende? Dan nodigen we je van harte uit op donderdag 3 november, 9:30-18:00 uur, in Congresgebouw De Vereeniging, Mariaplaats 14, 3511 LJ Utrecht. Aanmelden kan direct via het aanmeldingsformulier.

Ongeveer 100 mensen kunnen op locatie deelnemen aan het symposium. Er is op dit moment geen live stream voorzien.

Het onderzoeksproject LOSS (Living on Soft Soils) vanuit de Nationale Wetenschapsagenda is eind 2020 gestart en de onderzoekers presenteerden op 5 november 2021 de eerste resultaten. Het was een dag waarop kennis delen en ideeën uitgewisseld werden en waar vele aspecten van bodemdaling aan bod kwamen:

 

   •  voorspellen en verklaren

   •  schade en governance

   •  juridische kaders

   •  meten en monitoren

 

De presentaties van deze bijeenkomst in 2021 zijn hier terug te vinden.