top

Nationaal Congres Bodemdaling 2022: Bouw beter met bodemdaling
06 oktober 2022
Onderdeel Roadshow KBF.
Nationaal congres bodemdaling Floriade 2022
Floriade in Almere

Op 6 oktober 2022 bezoekt het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling de Floriade in Almere.

Ook dit jaar wordt het weer een boordevolle en informatieve editie met de laatste stand van zaken op het gebied van bodemdaling. Helga van Leur zal als dagvoorzitter het congres in goede banen leiden. We geven onze eigen invulling aan het thema van de Floriade ‘Building Green Cities’. 

De nieuwbouwopgave van het kabinet, de ambitie om bodem en water als sturend principe te gebruiken, de opgaven rondom bestaande woningvoorraad en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie en -mitigatie komen daarbij ook aan bod.

 

Vanuit het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen wordt gepresenteerd wat de laatste stand van (kennis)zaken is. Het KBF biedt in diverse deelsessies de uitkomsten uit deelexpedities van het voormalige Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, waar je direct mee aan de slag kan.  Zo komen de uitkomsten vanuit Handreiking Adaptief Monitoren, Waterdoorlatende en Doorgroeibare Verhardingen, Coaching IBOR, Broeikasgassen en Gebiedsprocessen voor het voetlicht. Ook kun je aansluiten bij het initiatief voor opstart kennisdoorwerking Waterinfiltratiesystemen en Kennisontsluiting wetenschappelijke kennis in samenwerking met adviesbureaus (Bodemdaling in Business). 

Zo maken we een vliegende start met onze Roadshow Bodemdaling die dit najaar neerstrijkt op diverse plaatsen in het land om kennis en kunde over bodemdaling verder door te laten åwerken.

 

Daarnaast wordt op het congres vanuit de ‘Toolbox Stevige Steden’ gerichte maatwerksessies aangeboden voor gemeenten die aan de slag willen met bodemdaling.