top

Nationaal Congres Bodemdaling 2022: Bouw beter met bodemdaling

06 oktober 2022
Onderdeel Roadshow KBF.
Nationaal congres bodemdaling Floriade 2022
Floriade in Almere

Op 6 oktober 2022 bezocht het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling de Floriade in Almere.

Ook dit jaar werd het weer een boordevolle en informatieve editie met de laatste stand van zaken op het gebied van bodemdaling. Helga van Leur was de dagvoorzitter om het congres in goede banen leiden. We gaven onze eigen invulling aan het thema van de Floriade ‘Building Green Cities’. 

De nieuwbouwopgave van het kabinet, de ambitie om bodem en water als sturend principe te gebruiken, de opgaven rondom bestaande woningvoorraad en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie en -mitigatie kwamen daarbij ook aan bod.

 

Vanuit het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen werd de laatste stand van (kennis)zaken gepresenteerd. Het KBF bood in diverse deelsessies de uitkomsten uit deelexpedities van het voormalige Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, waar je direct mee aan de slag kon.  Zo kwamen uitkomsten vanuit Handreiking Adaptief Monitoren, Waterdoorlatende en Doorgroeibare Verhardingen, Coaching IBOR, Broeikasgassen en Gebiedsprocessen voor het voetlicht. Ook konden de deelnemers aansluiten bij het initiatief voor opstart kennisdoorwerking Waterinfiltratiesystemen en Kennisontsluiting wetenschappelijke kennis in samenwerking met adviesbureaus (Bodemdaling in Business). 

Zo maakten we een vliegende start met onze Roadshow Bodemdaling die eind 2023 neerstreek op diverse plaatsen in het land om kennis en kunde over bodemdaling verder door te laten werken.

 

Daarnaast werd op het congres vanuit de ‘Toolbox Stevige Steden’ gerichte maatwerksessies aangeboden voor gemeenten die aan de slag willen met bodemdaling.