top

Noord Nederlandse Bodemdag

09 november 2023

Centraal thema van deze dag is ‘Verandering’

De dag staat in het teken van de verandering en flexibiliteit. Verandering die nodig is om de uitda- gingen die voor ons liggen het hoofd te kunnen bie- den en toekomstbestendige oplossingen te creëren voor het domein wat ons allemaal verbindt: onze rijke en waardevolle bodem en ondergrond.

Dit evenement vindt plaats in het Provinciehuis in Assen.