top

PAO cursus ‘Drijvend bouwen’

15 november 2023

Water en bodem moeten weer leidend worden bij de inrichting van Nederland, maar hoe doen we dat? Drijvend bouwen is hier een logische en innovatieve oplossing voor wonen, werken (industrie, energie, voedsel, logistiek), recreëren, natuur en mobiliteit op water.

 

Bij drijvend bouwen als adaptieve ruimtelijk oplossing spelen vele aspecten een rol. Denk aan ontwerp en techniek, wet- en regelgeving, projectmanagement, beleidsvorming, vastgoedontwikkeling, maatschappelijke impact, duurzaamheid, ecologie en de relaties tussen al deze thema’s. Hier wordt tijdens deze cursus uitgebreid op ingegaan.

De cursus is bedoeld voor:

Beleidsmakers en planners bij gemeenten, waterschappen, provincies en rijksoverheid, aannemers, ontwikkelaars, investeerders, ontwerpers, architecten, stedenbouwkundigen, adviseurs en ingenieurs, natuurorganisaties.