top

RIONED dag

06 april 2023

De RIONEDdag is hét jaarlijkse congres voor professionals in het stedelijk waterbeheer. De wijk in! is het jaarthema van Stichting RIONED en dus ook het thema van de RIONEDdag op donderdag 6 april 2023. Grote vervangings- en nieuwbouwopgaven, water en bodem als sturend principe voor ons land, de energietransitie en diverse klimaatopgaven als droogte en overtollig water staan voor de deur. Gemeenten, bedrijven en waterschappen gaan daarmee de komende jaren flink aan de slag. Vraagstukken met gigantische impact, die vragen om visie, lokale kennis en handelen op wijkniveau.

Meer info en aanmelden