top

ROm-Live Stad en land verbonden, in de metropool van morgen

03 oktober 2023

In de serie ROm-live gesprekken rond het thema Stad en land verbonden staat op 3 oktober de metropool van morgen centraal. Onze grootstedelijke gebieden staan onder druk en er is een groeiende behoefte om in regionaal verband samen te werken om de grote ruimtelijke uitdagingen op te pakken: van woningbouw, tot ruimte voor bedrijvigheid, van energietransitie tot klimaatadaptatie.

Voor het dagelijks functioneren van stedelijke economie en het maatschappelijk gedrag van mensen spelen grenzen nauwelijks nog een rol. Voor beleid (formulering en uitvoering) en beheer, en de politieke verantwoording daarvan, zijn die grenzen er nog wel degelijk.

Hoe gaan we daar mee om: nu en in de toekomst?