top

Symposium; De toekomst van Nederland ligt buiten de stad

23 juni 2023

In verband met het 40 jarig bestaan organiseert vakblad ROm een symposium waarin met sprekers, ondernemers en deelnemers een dialoog wordt aangegaan over nieuwe verbindingen tussen stad en landelijk gebied.

 

Nieuwe verbindingenTerwijl de vlaggen omgekeerd wapperden, zijn er al tal van nieuwe functionele verbanden tussen stad en landelijk gebied ontstaan. Een goede programmering kan de relatie tussen stad en ommeland versterken, en resulteren in een betere stad én een beter landelijk gebied. Een win-win dus.Ruimte als brugfunctieDe fysieke ruimte heeft daarbij een belangrijke brugfunctie. Tijdens het ‘ROm 40 jaar symposium: de toekomst van Nederland ligt in het landelijk gebied’ staan de volgende vragen centraal:

 

  • Welk nieuw perspectief biedt het landelijk gebied voor het landelijk gebied en haar inwoners, en voor de stad?
  • Hoe verbind je korte termijnopgaven in het landelijk gebied aan lange-termijn perspectief?
  • Wat voor rol bij de keuzes die we maken spelen leefbaarheid, identiteit en het toekomstbeeld dat bewoners in het landelijk gebied zelf hebben?
  • En hoe komen we van perspectief tot concrete uitvoering in de praktijk?