top

Symposium DIRT

08 december 2023

In het teken van Wereldbodemdag, wordt u uitgenodigd voor het tweede symposium van practor Patrick Asmawidjaja van het practoraat Water & Bodem.Zij organiseren op eigenwijze manier, in de vorm van een album-release.Met dit album, genaamd DIRT, wordt duidelijk welke bijdrage zij leveren aan een vitale bodem door middel van praktijkgericht onderzoek in het (v)mbo. Dit doen zij natuurlijk niet alleen, maar samen met de praktijk, de docenten, leerlingen en studenten in de Alblasserwaard, de Hoeksche waard en Drechtsteden.Het symposium vindt plaats op 8 december bij Yuverta vmbo Ottoland in lokaal 2.3, van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Het adres is B140 in Ottoland.

 

Het programma wordt weergegeven in de vorm van tracknummers:

TRACK#                                                                                                                                                   

INTRO: Inloop met koffie

 

01.       ZAAIGOED ft. Patrick Asmawidjaja; Praktijkgericht onderzoek (v)mbo          

                                                                                                                                                                                                                          

02.       VEEN ft. Rolia Wiggelinkhuijsen; Waterinfiltratie, bodemdaling en biodiversiteit

 

03.       DROES: Koffie pauze

 

04.       KRIEBEL ft. Bert Toet; Wormentellingen LIFE project en compostering

 

 

05.         KLEI ft. Tom Lievense, Rik in ’t Veld & Mathijs Schipper;
               Studentenprojecten bij de opleiding Leefbare Stad en Klimaat

 

06.         RUST; Een moment van dankbaarheid                                                                                 

 

07.         SPIJS; Lokale lunch uit het lokaal