top

Themamiddag KOBO; Bodem sturend, kennis over bodem

07 februari 2023

Bodem wordt steeds hipper. In het Coalitieakkoord staat dat ‘water en bodem sturend moeten zijn voor onze ruimtelijke ontwikkeling’. De EU-Bodemrichtlijn zet een gezonde bodem centraal en vraagt ons dit te implementeren. En kennisschakelpunten zijn in ontwikkeling om de benodigde kennis hiervoor te ontsluiten. Daarom organiseert KOBO op dinsdag 7 februari de themabijeenkomst ‘Bodem sturend, kennis over bodem’. Als bodemprofessional bent u van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst bij Hogeschool Saxion in Deventer – om deze thema’s samen te verdiepen. De bijeenkomst verbindt docenten, onderzoekers en werkveld.

Ook het KBF is opgenomen in het programma.

Lees meer….