top

Webinar Bodembeweging meten

03 april 2023

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) onderzoekt de effectiviteit van maatregelen in het veenweidegebied om broeikasgasemissies te reduceren. Ook de effecten op bodemdaling worden in beeld gebracht. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van InSAR en LiDAR.

 

Dit webinar vindt plaats op 3 april van 10.00-11.30 uur.

 

Meer informatie en aanmelden