top

Webinar; Boeren bij een hoog grondwaterpeil

21 november 2022

Op 21 november 2022 van 10.00 tot 11.30 uur organiseert het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL) in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) een webinar over:  Boeren bij een hoog grondwaterpeil

 

De afgelopen jaren zijn er verschillende projecten opgestart waarin onderzoek wordt gedaan naar het verhogen van het grondwaterpeil als maatregel tegen bodemdaling en broeikasgasemissies uit veenweiden. Wat weten we op dit moment al over de effecten van een hoger grondwaterpeil? Welke technische mogelijkheden zijn er om het peil te verhogen en wat betekent een hoger peil voor de bedrijfsvoering? En hoe zit het met de uitstoot van broeikasgassen? Deze en andere vragen komen aan bod in dit webinar.

 

Dit webinar wordt georganiseerd door het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Kijk voor meer informatie over VIPNL op www.vip-nl.nl

 

Lees meer….