top

Webinar Groene Hart; Bodem en Water sturend

15 februari 2023

In 2022 zijn de startpakketten van het Rijk bekend gemaakt. Provincies en NOVEX-gebieden zijn aan zet in het opzetten van de ruimtelijke puzzel en een ontwikkelingsperspectief. Hoe verloopt dit proces en welke consequenties hebben de ruimtelijke beleidsprogramma’s vanuit “Bodem en Water sturend” op projecten in landelijk en stedelijk gebied.

In deze eerste Webinar van “NOVEX Groene Hart in ontwikkeling” wordt gestart met een uitleg over het NOVEX-proces, de ruimtelijke beleidsprogramma’s en de vertaling hiervan naar de praktijk. De voorzitter van het Expertteam Groene Hart, gaat in op het Toekomstbeeld als eerste stap om te komen tot een Ontwikkelperspectief Groene Hart.