top

Webinar NOVEX, Groene Hart in ontwikkeling 2

19 april 2023

Het Bestuurlijke Platform Groene Hart organiseert:

NOVEX Groene Hart in ontwikkeling is een zesdelige Webinarreeks en gaat over het tot stand komen van een Ontwikkelperspectief Groene Hart. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart, waarin de vier overheidslagen vertegenwoordigd zijn, zet zich in voor de samenhang met het proces van de ruimtelijke puzzels en de impact van de ruim 20 ruimtelijke Rijksprogramma’s op het Groene Hart als één geheel. Het Ontwikkelperspectief Groene Hart stellen Rijk en regio samen op en voedt de ruimtelijke voorstellen die de drie provincies na de zomer in concept opleveren.

In dit tweede Webinar van NOVEX Groene Hart in ontwikkeling wordt het tweede ijkpunt van het Ontwikkelperspectief en de Regionale Investeringsagenda Groene Hart besproken.

Deze reeks Webinars is interessant voor bestuurders, raads- en statenleden, algemeen besturen, ambtenaren en overige betrokkenen bij de fysieke leefomgeving van het Groene Hart.