top

Webinar NOVEX Groene Hart in ontwikkeling: Wonen

09 november 2023

Het Bestuurlijk Platform Groene Hart nodigt u uit voor de vijfde Webinar in de reeks NOVEX Groene Hart in ontwikkeling op donderdag 9 november a.s.
Van 10.00 tot 11.30 uur worden drie invalshoeken over wonen en bouwen besproken en toegelicht.

 

U bent van harte welkom om daarbij online aanwezig te zijn en met ons het gesprek aan te gaan over de opgave wonen in het Groene Hart.

 

Inhoud Webinar:

In het Groene Hart wordt volop gewoond. Er is een grote behoefte aan meer woningen, maar we koesteren ook de landelijke sfeer van het Groene Hart. Het Ontwikkelperspectief Groene Hart streeft ernaar het Groene Hart als waardevol geheel te behouden, en tegelijkertijd is er ook de behoefte om woningen te bouwen en de kenmerkende kleine kernen in het Groene Hart leefbaar en vitaal te houden. Hoe geven we vorm aan stad, kern en land? Daarnaast zijn niet alle bodems zijn even geschikt om op te bouwen en zet het Ontwikkelperspectief Groene Hart in op een natter Groene Hart vanwege de aanpak bodemdaling. Veengronden vragen extra aandacht bij bouwplannen, zonder aanpassingen kunnen er op langere termijn grote maatschappelijke kosten ontstaan. In dit Webinar gaan we ook in op concrete voorbeelden die laten zien hoe je water- en bodem-robuust kunt bouwen: op innovatieve manier de schep in de Groene Hart grond zetten. Daarbij bespreken we ook wat er gebeurt met de bestaande bebouwing en extra vernatting en hoe hier mee om te gaan.

 

Onder leiding van moderator mw. Esther van der Voort wordt op 9 november a.s. het gesprek gevoerd over het woonvraagstuk in het Groene Hart. Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems, TU Delft en andere sprekers zullen aanwezig zijn om met elkaar en het online publiek in gesprek te gaan over het huidige wonen op groene fundering en het inzetten op vitaal en leefbaar nieuwbouw. Ook benaderen we toekomstig wonen vanuit de beleidslijn ‘water en bodem’ sturend met voorbeelden om de slag te maken van beleid naar doen!

 

Deze Webinarreeks is interessant voor bestuurders, raads- en statenleden, algemeen besturen, ambtenaren en overige betrokken die betrokken zijn bij de fysieke leefomgeving van het Groene Hart

 

Online bijwonen:

Mocht het programma met sprekers uw interesse hebben gewekt, dan nodigen wij u graag uit om bij deze Webinar aanwezig te zijn.