top

Webinar Rabobank en Nieuwe Oogst: aan de slag met bodem en water

19 december 2023

Hoe ga je als melkveehouder om met alle opgaves rond bodem en water? Rabobank en Nieuwe Oogst stellen deze vraag centraal tijdens een webinar op dinsdag 19 december. Hoofdredacteur Esther de Snoo praat met onder meer Jan Arie Koorevaar, directeur van de Open bodemindex en melkveehouder in veenweidegebied Alblasserwaard.