top

Webinar Veenmos

05 juni 2023

Op 5 juni van 10.00 tot 11.30 uur organiseert VIPNL een webinar via Teams over Veenmos.

 

Veenmos is een potentiële maatregel tegen broeikasgasemissies in het veenweidegebied, omdat dit gewas mogelijk netto CO2 kan vastleggen. Om dit verder te onderzoeken wordt er binnen VIPNL geëxperimenteerd met veenmosgroei. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar bodemdaling en broeikasgasemissies en naar productontwikkeling.