top

Werksessie Bodemdaling en Geotechniek: Werken met slappe bodems vraagt sterke skills!

13 december 2022

Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen en het NWA-Living on Soft Soils onderzoeksprogramma van de Universiteit Utrecht organiseren op 13 december 2023 van 14.00 tot 17.00 uur een werksessie over Bodemdaling en Geotechniek onder de titel: Werken met slappe bodems vraagt sterke skills!

 

Waar: Arti Legi, het huis van KBF aan de Markt 27 in Gouda

 

Programma op hoofdlijnen:

14:00 uur – Inloop en verkenning gebouw

14:15 uur  – Welkom, KBF en aanleiding werksessie

14:35 uur  – Casus autonome bodemdaling door Erik Kwast, senior geo-technisch adviseur, Kwast Consult

15.05 uur  – LOSS met kennis naar praktijk door Tom de Gast, PostDoc NWA-LOSS, TUDelft

15.45 uur  – Inzoomen op kennisvragen en prioritering

16.35 uur  – Vervolg: aanzet/vervolggesprek i.s.m. COB platform Geotechniek en de afdeling geotechniek van KIVI

16.45 uur  – Borrel bij de buren

 

Voor meer info:zie de flyer ,  aanmelden kan via info@kbf.nl