top

Werksessie Water Bodem Sturend voor thema ‘(autonome) bodemdaling’

10 oktober 2023

Wordt er in de ruimtelijke planvorming rekening gehouden met ‘(autonome) bodemdaling’ en in welke fase? Is het huidige gemeentelijke beleid t.a.v. ‘(autonome) bodemdaling’ toereikend?

Over deze vragen organiseren Fugro en het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen een werksessie om kennis en ervaring te delen.

 

Datum: 10 oktober 2023
Tijd: 13.00 uur tot 16.00 uur
Adres: KBF – Arti Legi, Markt 27, 2801 JJ Gouda

 

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze verkennende werksessie.

U kunt zich aanmelden via info@kbf.nl