top

Aanpak bodemdaling Gouda – onderzoeksrapport Deltares

Thema's

Publicatie

20 maart 2018

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het governance-spoor binnen het TKIproject ‘Aanpak bodemdaling Gouda’. In het governance-spoor zijn interviews met bestuurders gehouden en is eerder onderzoek samengebracht in xeen kennisdocument. Vervolgens is in twee werksessies met betrokken organisaties en bewoners gewerkt aan het in beeld brengen van mogelijke (adaptatie)paden ten aanzien van mogelijke eindbeelden voor de aanpak van bodemdaling. Ook is gekeken naar de uitvoerbaarheid (o.a. rollen en verantwoordelijkheden) van deze paden.