top

Animatie over bodemdaling in Gouda

Thema's

Publicatie

18 september 2022

De bodem in de historische binnenstad van Gouda daalt. Dit stelt de bewoners en huiseigenaren voor grote uitdagingen op het gebied van schade aan funderingen en tuinen en terrassen. Het stelt de overheden voor uitdagingen in het beheer van de openbare ruimte (boven- en ondergrondse infrastructuur).