top

Coalitie Stevige Steden

Thema's

Publicatie

18 februari 2023

Met de Coalitie Stevige Steden is een breed netwerk van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties opgericht dat zich richt op handelingsperspectief in het stedelijk gebied. Deze impuls en versnelling is nodig om zoveel mogelijk schade te voorkomen. De Coalitie Stevige steden is een Special van het Platform Slappe Bodem en opereert onder de vlag van PSB.