top

Funderingen en bodemdaling in Friesland

Thema's

Publicatie

11 mei 2019

Auteurs

Bas Voorwinde

In opdracht van

Wetterskip Fryslan

Advies KCAF over een wegzakkend huis in Friesland. Het Wetterskip Fryslân werkt aan een aanpak. Maar zij willen eerst de resultaten van pilots en onderzoeken afwachten.