top

Het voorspellen van bodemdaling

Thema's

Publicatie

20 september 2017

Prognoses van bodemdaling met rekenmodellen spelen een essentiële rol in de besluitvorming rondom bodemdaling en bij de bepaling van handelingsperspectieven. Brochure Deltares: Bodemdaling en droogte: Inventarisatie naar processen die mogelijk schade veroorzaken aan het wegennet.