top

Methodiek aanpak bodemdaling, Deelrapport verkenning mogelijkheden bekostiging bodemdaling

Thema's

Publicatie

5 mei 2018

Auteurs

Sterk Consulting en Van den Bosch & Partners

Dit onderzoek richt zich op de bekostigings-mogelijkheden van gemeenten, waterschappen, provincies, Rijk en huiseigenaren. Ieder van deze actoren heeft verschillende bronnen van inkomsten. In dit rapport ligt voor de overheden de focus op de reguliere wettelijk verankerde bekostigingsmogelijkheden.