top

Peilbeheer als middel om bodemdaling terug te dringen

Thema's

Publicatie

20 februari 2021

Auteurs

Peter de Putter

In dit artikel gaat jurist Peter de Putter in op de vraag wat waterschappen kunnen doen om het proces van continue bodemdaling te stoppen of te vertragen en welke juridische instrumenten hiervoor beschikbaar zijn.