top

Relatie funderingen en bodemdaling

Thema's

Publicatie

20 mei 2022

Auteurs

KCAF

Bodemdaling kan zowel effect hebben op funderingen op staal als op houten paalfunderingen. Wanneer de combinatie van beide typen funderingen in dezelfde wijk voorkomen, wordt het helemaal een ingewikkeld verhaal. Lees wat de effecten en de dilemma’s in zo’n geval zijn.