top

KBF komt bij jou op bezoek met de ‘Roadshow Bodemdaling’
15 september 2022
KBF Roadshow bezoekt gemeenten waar bodemdaling en funderingen urgent zijn

Werk jij aan bodemdaling- en/of funderingsproblemen in bebouwd gebied?

Kom dan naar de Roadshow van het Kenniscentrum dit najaar in Almere, Gouda en Leeuwarden. Onze deskundigen delen de kennis uit de Toolbox Bodemdaling in Steden en de uitkomsten van deelexpedities van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en helpen jou als professional kennis over cruciale thema’s toe te passen. Gezamenlijk verkennen we nieuwe wegen naar een goede oplossing. In de Roadshow worden de volgende thema’s behandeld:

 

Aanpak en Dialoog

Maak van je procesaanpak en communicatie succesfactoren bij de aanpak van overlast door bodemdaling. Wij kijken met een frisse blik naar jouw aanpak.

 

Rechten en Plichten 

Krijg snel zicht op taken en verantwoordelijkheden en de juridische aspecten van schades en veel voorkomende technische maatregelen. Wat zijn jouw vragen op dit gebied?

 

Kosten en Baten 

Aan de hand van de MKBA-systematiek helpen we je om oplossingen en de effecten daarvan goed in beeld te krijgen. Je bent dan klaar voor de volgende stap: een financiële afweging.

 

Bodemdaling en Erfgoed 

Hoe ga je om met toenemende hoogteverschillen door bodemdaling in beschermd stadsgezicht? Een speciaal ontwikkelde toolkit maakt de opties helder.

 

Modellering 

Modellen zijn een fantastisch middel om oplossingsvarianten aan te scherpen en af te wegen. Als je tenminste zorgt voor een goede voorbereiding. Hoe voorkom je hoge kosten en halve antwoorden

 

Eigenaar en Riolering 

Een structurele aanpak van riolering op privéterreinen in oude binnensteden levert een belangrijk bijdrage aan een goed (afval)watersysteem. Maar hoe vlieg je dat aan? Leer van een proefproject in Gouda.

 

Aanmelden 

De KBF roadshow blijft actief. Zijn er thema’s of onderwerpen die je ook in een bijeenkomst meer wilt uitlichten?
Mail naar info@kenniscentrumbodemdalingenfunderingen.nl en meld  één of meerdere thema’s aan in de stad van jouw keuze. Houd de KBF agenda in de gaten.

De Toolbox Bodemdaling in Steden is mogelijk dankzij een bijdrage uit de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart.