top

NOBV – VIPNL Webinar Klei in Veen

30 januari 2023

Op 30 januari 2023 organiseert het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) in samenwerking met het NOBV van 10.00 tot 11.30 uur een webinar over Klei in veen. Het toevoegen van klei aan een veenbodem, ook wel veenverrijking met klei genoemd, is een nieuwe maatregel om de bodemdaling af te remmen en de emissie van CO2 te beperken. Het gaat daarbij niet niet om het aanbrengen van een kleidek op het veen, maar om relatief kleine hoeveelheden klei die in de bodem wordt gebracht, bijvoorbeeld door inspoelen. Hoe werkt deze maatregel? Welke soorten klei zijn geschikt? Deze en andere vragen komen aan bod in dit webinar.

Meer info en aanmelden