top

Toegankelijkheidsverklaring

Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen streeft ernaar om haar online informatie toegankelijk te maken voor mensen met een beperking volgens de richtlijnen van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. We zijn ons er van bewust dat we nog veel moeten doen om aan alle eisen te voldoen. Onze aanpak is er op gericht om stap voor stap verbeteringen aan te brengen. Als u hier vragen over heeft, dan kunt u die stellen door een email te sturen naar info@kbf.nl.