top

Verzakte huizen door funderingsproblemen
Toolbox Bodemdaling in Steden
Toolbox Bodemdaling in Steden
De Toolbox Bodemdaling in Steden is gemaakt voor alle professionals die werken aan bodemdaling en funderingsproblemen in bebouwd gebied. Je vindt er concrete Tools over Rechten & Plichten, Kosten & Baten, Bodemdaling & Erfgoed, Riolering op Privéterrein, Aanpak & Dialoog en Modellering. Kom je graag snel tot de kern, van één of meerdere onderdelen? Doe dan de korte E-learning.
Meer over Toolbox Bodemdaling in Steden