top

Toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer

Toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer

Actief Grondwaterpeilbeheer is een systeem dat kan helpen om schommelingen in de grondwaterstand te beperken. Het wordt ingezet bij (toekomstige) problemen met een te hoge en/of te lage grondwaterstand. Deze toolbox helpt gemeenteambtenaren en anderen bij het volwaardig meewegen van Actief Grondwaterpeilbeheer als optie om grondwaterproblemen aan te pakken; de Toolbox bevat ook instrumenten die helpen bij het realiseren van een dergelijk systeem.
Meer over Toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer
Verzakte huizen door funderingsproblemen
Toolbox Bodemdaling in Steden

Toolbox Bodemdaling in Steden

De Toolbox Bodemdaling in Steden is gemaakt voor alle professionals die werken aan bodemdaling en funderingsproblemen in bebouwd gebied. Je vindt er concrete Tools over Rechten & Plichten, Kosten & Baten, Bodemdaling & Erfgoed, Riolering op Privéterrein, Aanpak & Dialoog en Modellering. Kom je graag snel tot de kern, van één of meerdere onderdelen? Doe dan de korte E-learning.
Meer over Toolbox Bodemdaling in Steden