top

Nieuws

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen verbindt, versterkt en ontwikkelt kennis rond de onderwerpen bodemdaling en funderingsproblemen. Dat doen wij samen met meerdere partners. Op deze pagina vind je al het nieuws dat voortvloeit uit deze samenwerking.

7 december 2022

Vacature KBF Coördinator Landelijk Gebied / Coördinator Deelexpeditie Waterinfiltratiesystemen 2.0

Lees verder

7 december 2022

Toekomst voor de zakkende stad

Lees verder

6 december 2022

In memoriam Sjaak Langeslag

Lees verder

2 december 2022

Vacature facilitair medewerker / management assistent KBF

Lees verder

30 november 2022

Water en bodem sturend: de kennisopgave

Lees verder

24 november 2022

Gecontroleerde buisdrainage in regionale modellen: theorie, modellering en de kloof met de veldsituatie

Lees verder

22 november 2022

Webinar Actief grondwaterpeilbeheer 17-11-2022

Lees verder

9 november 2022

Duidelijkheid scheppen over toekomst restveengebied Moordrecht

Lees verder

31 oktober 2022

KBF nieuwsbrief oktober 2022

Lees verder

KBF Roadshow bezoekt gemeenten waar bodemdaling en funderingen urgent zijn
27 oktober 2022

Roadshow stops 2022

Lees verder

25 oktober 2022

Sinking Cities Gouda

Fotograaf Cynthia Bol heeft in 2018 de Zilveren Camera gewonnen met een rapportage over de gevolgen van bodemdaling in Jakarta: The people behind the seawall. Deze rapportage krijgt volgend jaar een vervolg in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk (Zeeland) een publicatie in National Geographic;  dan staan Gouda en haar landelijke omgeving centraal. Cynthia Bol en journalist Stephanie Bakker brengen de gevolgen van bodemdaling in beeld en laten vanuit verschillende perspectieven zien wat er gebeurt om deze problemen aan te pakken. De tentoonstelling in het Watersnoodmuseum wordt in het voorjaar geopend. Lees verder

28 september 2022

Campus Gouda; Partijen bundelen krachten in regio Midden-Holland

Lees verder

28 september 2022

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) maakt een energieke start

Lees verder

15 september 2022

Veenprofielen steken deel 1 en 2

Lees verder

Verzakte huizen door funderingsproblemen Rotterdam Overschie
15 september 2022

Uitzending NOS Nieuwsuur met Maarten Kuiper op 13 augustus 2022

Lees verder

KBF Roadshow bezoekt gemeenten waar bodemdaling en funderingen urgent zijn
15 september 2022

Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen komt bij jou op bezoek met de ‘Roadshow Bodemdaling’

Lees verder

Iris Veentjer doet onderzoek naar het maken van textiel van de rietsigaarplant
15 september 2022

RietGoed, je goeie goed gemaakt van rietsigaren

Lees verder

Monitoringssysteem SOMERS en rekenregels
15 september 2022

Monitoringssysteem SOMERS en rekenregels

Lees verder

Water in de veenweide, zoeken naar de juiste oplossingen
15 september 2022

Innovatie Programma Veen afgerond, eindrapportage beschikbaar

Lees verder

Impact rapportage Deltares; omgaan met bodemdaling
15 september 2022

Impact rapportage Deltares; omgaan met bodemdaling

Lees verder

Funderingsherstel Rotterdam
15 september 2022

Funderingsschade door droogte is een zeer grote kostenpost. En een sterk onderschat probleem!

Lees verder

Animatie veenafbraak, broeikasgasemissies en maatregelen
15 september 2022

Animatie veenafbraak, broeikasgasemissies en maatregelen

Lees verder

Metingen in veenweidegebieden om bodemdaling te analyseren
15 september 2022

Vijf jaar meten aan diverse vormen van waterinfiltratiesystemen. Doe er je voordeel mee!

Lees verder