top

Nieuws

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen verbindt, versterkt en ontwikkelt kennis rond de onderwerpen bodemdaling en funderingsproblemen. Dat doen wij samen met meerdere partners. Op deze pagina vind je al het nieuws dat voortvloeit uit deze samenwerking.

29 maart 2023

Bijeenkomst Coalitie Stevige Steden

Lees verder

29 maart 2023

Sessie schuimglas op 28 maart 2023

Op 28 maart 2023 organiseerde het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen een sessie over het aanpassen van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) ten gunste van het toepassen van schuimglas als ophoogmateriaal. Lees verder

29 maart 2023

Ontwerpwedstrijd duurzame stad

De ontwerpwedstrijd Duurzame Stad wordt voor de 11e keer georganiseerd in opdracht van de gemeente Gouda voor middelbare scholen in Gouda. Lees verder

21 maart 2023

Deelexpeditie gebiedsprocessen veenweiden op stoom

Met een groep van achttien gebiedsprocestrekkers, werkzaam bij provincie, waterschap of gemeente, zijn we in het voorjaar van 2022 van start gegaan in onze deelexpeditie. Lees verder

20 maart 2023

Even voorstellen: Marian Jager, lid raad van toezicht KBF

Lees verder

16 maart 2023

Opening tentoonstelling Bodemdaling in Gouda in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk

Opening tentoonstelling Bodemdaling in Gouda in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Lees verder

15 maart 2023

Eerste bijeenkomst KBF – experts rond thema Water Bodem Sturend

Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen verspreidt haar kennis onder andere via een uitgebreid, aan de website gekoppeld, netwerk met experts. Op 31 januari 2023vond de eerste KBF expertmeeting plaats in Arti Legi in Gouda. Lees verder

KBF kenniscentrum bodemdaling en funderingen
15 maart 2023

Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS) en feestelijke opening locatie KBF

Dit internationale congres biedt drie dagen een wetenschappelijke scope in Delft, een excursiedag naar kenmerkende plekken in het land en een praktijkdag in Gouda waar het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen samen met betrokken partners de laatste stand van zaken belicht vanuit Nederlands perspectief. Lees verder

15 maart 2023

Actualisatie werkveldkaart

Met de geactualiseerde werkveldkaart geven experts op het gebied van bodem, water en ruimte de kennisbehoefte en uitdagingen weer op het gebied van ruimtelijke adaptatie en in het bijzonder het thema droogte. Lees verder

20 februari 2023

Het klimaat verandert, de bodem daalt en de zeespiegel stijgt. Wat betekent dat voor Rotterdam op korte en lange termijn?

Lees verder

KBF raad van toezicht, Merlien Welzijn
9 februari 2023

Raad van toezicht KBF, voorstelronde; Merlien Welzijn

Lees verder

8 februari 2023

Terugblik webinar Klei in Veen

Lees verder

Funderingsherstel betonvlechten
25 januari 2023

Richtlijn onderzoek funderingen per 1-1-2023

Lees verder

20 januari 2023

Staatssecretaris I&W maakt toepassing schuimglas mogelijk

Lees verder

21 december 2022

NWO programma Living On Soft Soils (LOSS)

Lees verder

Kenniscentrum bodemdaling en funderingen in Arti Legi Gouda
20 december 2022

Aandacht voor het KBF en Arti Legi in INTO business magazine

Lees verder

15 december 2022

Bodemdaling en geotechniek, bijeenkomst 13-12-2022

Lees verder

KBF raad van toezicht, Hugo Gastkemper
15 december 2022

Raad van Toezicht KBF, voorstelronde: Hugo Gastkemper

Lees verder

15 december 2022

Bodemdaling en Kabels en Leidingen van start in 2023

Lees verder

Fundringsherstelwerkzaamheden in volle gang in Rotterdam, Zuid-Holland
15 december 2022

Nieuwe initiatieven voor funderingen in 2023

Het KBF lanceert samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) twee initiatieven rondom de funderingsproblematiek. De hoofdlijnen van deze initiatieven worden in navolgende beschreven. Samen met de in te richten projectgroepen zullen doelen en resultaten verder worden verfijnd. Lees verder

12 december 2022

Coalitie Stevige Steden in Rotterdam

Lees verder

9 december 2022

KBF E-learning: ‘Bodemdaling voor professionals’

Lees verder

7 december 2022

Toekomst voor de zakkende stad

Lees verder

30 november 2022

Water en bodem sturend: de kennisopgave

Lees verder

24 november 2022

Gecontroleerde buisdrainage in regionale modellen

Lees verder

22 november 2022

Terugblik webinar Actief grondwaterpeilbeheer 17-11-2022

Lees verder

9 november 2022

Duidelijkheid scheppen over toekomst restveengebied Moordrecht

Lees verder

KBF Roadshow bezoekt gemeenten waar bodemdaling en funderingen urgent zijn
27 oktober 2022

Roadshow stops 2022

Lees verder

25 oktober 2022

Sinking Cities Gouda

Fotograaf Cynthia Bol heeft in 2018 de Zilveren Camera gewonnen met een rapportage over de gevolgen van bodemdaling in Jakarta: The people behind the seawall. Deze rapportage krijgt volgend jaar een vervolg in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk (Zeeland) een publicatie in National Geographic;  dan staan Gouda en haar landelijke omgeving centraal. Cynthia Bol en journalist Stephanie Bakker brengen de gevolgen van bodemdaling in beeld en laten vanuit verschillende perspectieven zien wat er gebeurt om deze problemen aan te pakken. De tentoonstelling in het Watersnoodmuseum wordt in het voorjaar geopend. Lees verder

28 september 2022

Campus Gouda; Partijen bundelen krachten in regio Midden-Holland

Lees verder

28 september 2022

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) maakt een energieke start

Lees verder

15 september 2022

Veenprofielen steken deel 1 en 2

Lees verder

Verzakte huizen door funderingsproblemen Rotterdam Overschie
15 september 2022

Uitzending NOS Nieuwsuur met Maarten Kuiper op 13 augustus 2022

Lees verder

KBF Roadshow bezoekt gemeenten waar bodemdaling en funderingen urgent zijn
15 september 2022

KBF komt bij jou op bezoek met de ‘Roadshow Bodemdaling’

Lees verder

Iris Veentjer doet onderzoek naar het maken van textiel van de rietsigaarplant
15 september 2022

RietGoed, je goeie goed gemaakt van rietsigaren

Lees verder

Monitoringssysteem SOMERS en rekenregels
15 september 2022

Monitoringssysteem SOMERS en rekenregels

Lees verder

Water in de veenweide, zoeken naar de juiste oplossingen
15 september 2022

Innovatie Programma Veen afgerond, eindrapportage beschikbaar

Lees verder

Impact rapportage Deltares; omgaan met bodemdaling
15 september 2022

Impact rapportage Deltares; omgaan met bodemdaling

Lees verder

Funderingsherstel Rotterdam
15 september 2022

Funderingsschade door droogte is een zeer grote kostenpost. En een sterk onderschat probleem!

Lees verder

15 september 2022

Animatie veenafbraak, broeikasgasemissies en maatregelen

Lees verder

Metingen in veenweidegebieden om bodemdaling te analyseren
15 september 2022

Vijf jaar meten aan diverse vormen van waterinfiltratiesystemen

Lees verder