top

Nieuws

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen verbindt, versterkt en ontwikkelt kennis rond de onderwerpen bodemdaling en funderingsproblemen. Dat doen wij samen met meerdere partners. Op deze pagina vind je al het nieuws dat voortvloeit uit deze samenwerking.

11 juni 2024

2e sessie “Water, Bodem en Cultuurhistorie samen sturend bij stedelijke ontwikkeling’(WBCS)”

Op 5 juni 2024 was er een inspirerende 2e werksessie ‘Water, Bodem en Cultuurhistorie samen sturend bij stedelijke ontwikkeling’ bij het Nationaal Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen in samenwerking met het Watergilde Gouda in Arti Legi te Gouda. Lees verder

4 juni 2024

Boeren en overheden tekenen voor een toekomstbestendige polder Stein-Zuid

Op 31 mei 2024 ondertekenden actieve boeren en de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Krimpenerwaard en Gouda, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de agrarische natuurvereniging Rijn & Gouwe Wiericke een samenwerkingsovereenkomst voor het toekomstbeeld ‘Het Weidse Stein’. Lees verder

30 mei 2024

Symposium Actieve WIS Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Op 15 mei jl. kwamen agrariërs, bestuurders, onderzoekers, beleidmakers in Ameide bijeen om resultaten van de pilot Drukdrainage (Stichting Blauwzaam e.a.) te bespreken. Lees verder

30 mei 2024

Stand van zaken deelexpedities WIS

Op 16 en 26 april jl. vonden bij het KBF in Gouda werksessies plaats over de deelexpeditie Waterinfiltratiesystemen. Lees verder

30 mei 2024

Handleiding aanpak bodemdaling in projecten

Sweco heeft in samenwerking met het KBF een breed toepasbare handleiding voor bodemdalingbestendige projecten uitgewerkt. Lees verder

21 mei 2024

Is een gloednieuw dorp in de laagste polder van het land verstandig?

Lees verder

15 mei 2024

NPO kennis; Wat zijn de gevolgen van bodemdaling?

Lees verder

Verzakte gevels door funderingsproblemen in Schiebroek Rotterdam
1 mei 2024

‘Slappe bodem in Gouda’; uitzending Gouwestad TV

Lees verder

25 april 2024

Experience Bodemdaling op bezoek

Lees verder

24 april 2024

Marion Timmermans, nieuw lid Raad van Toezicht KBF

Marion heeft een breed netwerk in de vastgoedwereld. Daar wordt het probleem steeds meer gezien, maar wordt het vooralsnog als spannend ervaren om volop te agenderen. Lees verder

24 april 2024

Experience Bodemdaling is een waanzinnig succes!

De Experience is een hulpmiddel om het netwerk te versterken en wordt ook regelmatig geboekt in combinatie met een rondleiding door de binnenstad van Gouda. Lees verder

22 april 2024

Start 2e deelmodule Klimaat en fysieke leefomgeving

Lees verder

21 april 2024

Robert van Cleef namens KBF aan het woord in de Tweede Kamer

Lees verder

2 april 2024

Roadshow ‘Openbare ruimte’

De Coalitie Stevige Steden organiseerde op dinsdag 2 april 2024 een roadshow 'openbare ruimte' Lees verder

22 maart 2024

Rapport / factsheet deelexpeditie Funderingsopgave opgeleverd!

Lees verder

21 maart 2024

Pilot periode van Klimaatslim Boeren op Veen afgerond

Resultaten van 5 jaar Klimaatslim Boeren op Veen. Lees verder

21 maart 2024

SIKB studieprijs

SIKB kent dit jaar voor de tweede keer de SIKB Studieprijs toe. Die Studieprijs is bedoeld voor een scriptie of onderzoek dat gerelateerd is aan bodembeheer, archeologie of actuele thema’s die met onze bodem en ondergrond te maken hebben Lees verder

13 maart 2024

Bodemdaling bestendig bouwen

Meer, beter en sneller bouwen op zand-,klei- en veengronden, (hoe) kan dat? Lees verder

12 maart 2024

2e bijeenkomst expertgroep; Kabels, leidingen en bodemdaling

Op 13 februari kwam de COB/KBF expertgroep voor de tweede keer bijeen om te praten over kabels, leidingen en bodemdaling. Lees verder

12 maart 2024

Waardevolle sessie handleiding bodemdaling in projecten

Op donderdag 7 maart kwam een brede groep van projectleiders, adviseurs en programmamanagers samen om een handleiding voor bodemdaling in projecten uit te werken. Lees verder

8 maart 2024

Geslaagde werksessie deelexpeditie ‘Water, Bodem én Cultuurhistorie’

Op 28 februari vond de 1e werksessie van de deelexpeditie ‘Water, Bodem én Cultuurhistorie gezamenlijk sturend bij stedelijke ontwikkeling’ plaats in Arti Legi te Gouda. Lees verder

6 maart 2024

Samenwerking KBF en Gemeente Zuidplas, bodemdaling bestendige ontwikkeling

Daan de Haas, wethouder van Gemeente Zuidplas en Robert van Cleef, coördinator stedelijk gebied Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen ondertekenden op 28 februari 2024 de samenwerkingsovereenkomst voor het pilotgebied Middengebied Zuidplaspolder 2024-2026. Lees verder

1 maart 2024

Officiele aftrap van waterinfiltratieproject Stein-Zuid in Haastrecht

Toekomst veenweidepolder Stein-Zuid in Haastrecht met waterinfiltratie project. Lees verder

29 februari 2024

Rli brengt advies uit over het voorkomen van een funderingscrisis

Lees verder

6 februari 2024

Resultaten Regio Deal bodemdaling in ontvangst genomen

Lees verder

30 januari 2024

Wethouders beleven bodemdaling

Tijdens de netwerkdag van de G40 gemeenten in Gouda heeft een groep wethouders kennis gemaakt met de Experience Bodemdaling in het gebouw van het KBF. Lees verder

30 januari 2024

Uitnodiging KBF werksessie 1

KBF gaat in samenwerking met Watergilde Gouda een werksessie voor de kennisexpeditie Water, Bodem en Cultuurhistorie gezamenlijk sturend bij stedelijke ontwikkeling opzetten. Lees verder

30 januari 2024

Samenwerking KBF met Campus Gouda

Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) en Campus Gouda wonen niet alleen samen in het pand Arti Legi aan de Goudse Markt, zij werken ook steeds meer samen. Lees verder

25 januari 2024

Publicaties informatievoorziening funderingen bij woningtransacties beschikbaar!

De informatievoorziening funderingen zijn al gepubliceerd en staan vermeld op de KBF website (als je op de button verder klikt) Lees verder

22 januari 2024

Hoe richt ik mijn tuin in om bodemdaling te remmen?

Als je in een gebied woont waar bodemdaling vaak voorkomt dan wil je voor je eigen huis en tuin ook weten wat je daaraan kunt doen. De gemeente Woerden heeft hiervoor een animatie gemaakt. Lees verder

21 december 2023

Werksessie Handleiding Bodemdaling voor gemeenten

De werksessie Handleiding Bodemdaling voor gemeenten heeft plaatsgevonden op 19 december 2023. Lees verder

19 december 2023

Stage project ‘Living Lab’ voor het KBF in het Arti Legi Gouda

Stagiair Louis onderzoekt het implementeren van meer techniek bij het KBF. Lees verder

19 december 2023

Kerst- en nieuwjaars groet KBF!

Het team van het Kenniscentrum Bodemdaling en funderingen wenst u gezellige feestdagen en een goed en gezond 2024! Lees verder

22 november 2023

Nationaal Congres Bodemdaling massaal bezocht!

Op 16 november jl. vond het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling plaats in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger. Dit congres werd goed bezocht. Lees verder

7 november 2023

Gemeenten missen grondwaterkansen

Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen heeft, met steun van de Nationale Aanpak Funderingsproblematiek van RVO, de Toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer samengesteld. Actief Grondwaterpeilbeheer is een methode om schommelingen in het grondwater te beperken. Lees verder

Oude houten paalfundering zichtbaar tijdens funderingsherstel.
7 november 2023

Brief Minister De Jonge over aanpak funderingsschade

In een brief van 9 oktober 2023 informeert demissionair minister De Jonge de Tweede Kamer over de aanpak van funderingsschade op landelijk niveau. Lees verder

3 november 2023

Slotaflevering Netvlist; realisatie van 352 ha WIS in de polders bij Vlist

In deze laatste, 7e aflevering van Netvlist, wordt ingezoomd op het totale proces van waterinfiltratie; van idee, tot plan, uitvoering en vervolg. Lees verder

31 oktober 2023

Kunstenaar en uitvinder Erik Hobijn wil Nederland 7 meter ophogen met rietbeton

De hoeveelheid aan ideeën van Erik Hobijn zijn oneindig, ook wat betreft bodemdaling. Hij heeft kennis en een aanpakkers mentaliteit. Die ideeën lijken wat wild, maar zijn zeker niet ondoordacht. Lees verder

31 oktober 2023

Analyse KBF website

De website is een belangrijk middel van het KBF om kennis over te dragen. Het is interessant om te zien dat de site goed gevonden en gebruikt wordt! Lees verder

27 oktober 2023

Officiele opening Experience Bodemdaling

De Experience Bodemdaling is geopend in aanwezigheid van diverse bestuurders en betrokkenen. Lees verder

14 september 2023

Experience Bodemdaling wordt geopend!

Op 27 oktober 2023 opent het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen de Experience Bodemdaling. Dit betreft een besloten bijeenkomst voor genodigden. Lees verder

7 september 2023

Uitnodiging KBF werksessie Water Bodem Sturend voor thema ‘(autonome) bodemdaling’

Werksessie op 10 oktober 2023 “Water Bodem Sturend (WBS) in relatie tot het thema (autonome)bodemdaling” op 10 oktober a.s. georganiseerd door Fugro en het KBF. Lees verder

15 augustus 2023

Module Duurzaam Bodem Management

Ben jij op zoek naar direct toepasbare kennis over het vakgebied bodem, water of funderingen? Dan is de Module Duurzaam Bodem Management, georganiseerd door de Campus Gouda, iets voor jou! Lees verder

15 augustus 2023

De verbindende kracht van de aanpak van bodemdaling in veenweiden

In een artikel van Rienk Schaafsma wordt ingegaan op bodemdaling binnen de context van de transitie in veenweiden, de verschillende sporen waarlangs kennis en ervaring wordt opgedaan en hoe bodemdaling de regionale NPLG-aanpak kan inspireren. Lees verder

17 juli 2023

Bijeenkomst KBF financiers en raad van toezicht

Op dinsdag 27 juni 2023 vond bij Kaasboerderij de Twee Hoeven in Haastrecht overleg plaats tussen de raad van toezicht en de financiers van het KBF. Lees verder

17 juli 2023

Coalitie Stevige Steden, position paper

Het Kenniscentrum heeft een prachtig Engelstalig position paper / report opgesteld waarin beschreven is hoe de Coalitie stevige steden tot stand is gekomen, wat de doelen zijn en natuurlijk wat we ervan kunnen leren! Lees verder

13 juli 2023

RIONED innovatieprijs 2024

Lees verder

6 juli 2023

Online introductie bodemdaling

Lees verder

4 juli 2023

Inzicht in effecten van maatregelen tegen broeikasgasemissies uit veenweiden

Verhoging van het slootpeil en infiltratie van graslandpercelen met water lijken geschikte instrumenten om de uitstoot van broeikassen door afbrekend veen te beperken. Lees verder

20 juni 2023

Project ‘Bodemdalingbestendige nieuwbouw’ van start

Lees verder

12 juni 2023

Miljoenen huizen verzakken door aanhoudende droogte

Omroep Gelderland besteedde in een tv uitzending aandacht aan het oude stadje Buren waar muren scheuren en huizen verzakken. Lees verder

2 juni 2023

Masterclass voor gemeenten ‘Combineren LCC en Grex’

Lees verder

26 mei 2023

Rondetafelgesprek funderingsproblematiek

In dit Rondetafelgesprek van 30 maart 2023 komen verschillende belangenbehartigers aan het woord. Lees verder

24 mei 2023

STOWA gaat waterschappen ondersteunen bij gebiedsanalyse NPLG

De waterschappen krijgen een rol bij het opstellen van de gebiedsanalyses in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het NPLG. STOWA gaat ze daarbij ondersteunen. Lees verder

23 mei 2023

Even voorstellen: Gerard Doornbos lid raad van toezicht KBF

Gerard Doornbos stelt zich voor als lid van de raad van toezicht van het KBF. Hij is nog niet zo lang geleden verhuisd van Leiden naar Almere en ook hij heeft last van bodemdaling. Lees verder

17 mei 2023

Bouwen op slappe bodem vraagt om ander ontwerp

Bodemdaling en ‘slappe bodem’. In grote delen van Nederland hebben we ermee te maken. En de impact is aanzienlijk. Lees verder

15 mei 2023

Houtvretende bacterie bedreigt kwart miljoen woningen, pilot moet oplossing bieden

Onder de grondwaterstand speelt een serieus probleem: bacteriële aantasting van funderingspalen. Dat bedreigt een kwart miljoen woningen. Biedt de pilot uitkomsten? Lees verder

10 mei 2023

Bodemdaling, hoe gaat de gemeente Rotterdam daarmee om?

Bodemdaling heeft ook invloed op een grote stad als Rotterdam. In een videoboodschap wordt de aanpak in deze gemeente weergegeven. Lees verder

21 april 2023

Officiele opening Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen op 21 april 2023

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen is vandaag officieel geopend tijdens het Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS). Lees verder

21 april 2023

Waar ik woon zakt het

Korte film, gemaakt door Jan Dogterom, vertelt over het ontstaan van bodemdaling in Nederland, de gevolgen daarvan en eventuele oplossingen. Lees verder

21 april 2023

Als je huis verzakt

In deze film van Jan Dogterom wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van bodemdaling voor huizen. Hiervoor komen huiseigenaren, funderingsexperts en andere ervaringsdeskundigen aan het woord. Lees verder

21 april 2023

Bodemdalingswandelroute Gouda

Bodemdalings wandelroute in Gouda van 2.1 km via mobiele app Lees verder

18 april 2023

Waterdoorlatende verharding vraagt om bijzondere aandacht bij ontwerp, aanleg en beheer

Waterdoorlaatbare verhardingen zijn onderdeel van klimaatadaptieve maatregelen. Lees verder

29 maart 2023

Bijeenkomst Coalitie Stevige Steden

De Coalitie Stevige Steden organiseerde 28 maart 2023 samen met de gemeente Woerden een bijeenkomst over de ontwikkelingen en mogelijkheden rondom bodemdaling en de openbare ruimte en infrastructuur. Lees verder

29 maart 2023

Sessie schuimglas op 28 maart 2023

Op 28 maart 2023 organiseerde het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen een sessie over het aanpassen van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) ten gunste van het toepassen van schuimglas als ophoogmateriaal. Lees verder

29 maart 2023

Ontwerpwedstrijd duurzame stad

De ontwerpwedstrijd Duurzame Stad wordt voor de 11e keer georganiseerd in opdracht van de gemeente Gouda voor middelbare scholen in Gouda. Lees verder

Gebiedsprocessen maart
21 maart 2023

Deelexpeditie gebiedsprocessen veenweiden op stoom

Met een groep van achttien gebiedsprocestrekkers, werkzaam bij provincie, waterschap of gemeente, zijn we in het voorjaar van 2022 van start gegaan in onze deelexpeditie. Lees verder

20 maart 2023

Even voorstellen: Marian Jager, lid raad van toezicht KBF

We stellen Marian Jager, lid van de raad van toezicht van het KBF graag aan u voor. Lees verder

16 maart 2023

Opening tentoonstelling Bodemdaling in Gouda in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk

Opening tentoonstelling Bodemdaling in Gouda in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Lees verder

15 maart 2023

Eerste bijeenkomst KBF – experts rond thema Water Bodem Sturend

Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen verspreidt haar kennis onder andere via een uitgebreid, aan de website gekoppeld, netwerk met experts. Op 31 januari 2023vond de eerste KBF expertmeeting plaats in Arti Legi in Gouda. Lees verder

KBF kenniscentrum bodemdaling en funderingen
15 maart 2023

Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS) en feestelijke opening locatie KBF

Dit internationale congres biedt drie dagen een wetenschappelijke scope in Delft, een excursiedag naar kenmerkende plekken in het land en een praktijkdag in Gouda waar het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen samen met betrokken partners de laatste stand van zaken belicht vanuit Nederlands perspectief. Lees verder

15 maart 2023

Actualisatie werkveldkaart

Met de geactualiseerde werkveldkaart geven experts op het gebied van bodem, water en ruimte de kennisbehoefte en uitdagingen weer op het gebied van ruimtelijke adaptatie en in het bijzonder het thema droogte. Lees verder

20 februari 2023

Het klimaat verandert, de bodem daalt en de zeespiegel stijgt. Wat betekent dat voor Rotterdam op korte en lange termijn?

Wat betekent bodemdaling en zeespiegelstijging voor Rotterdam? Lees verder

KBF raad van toezicht, Merlien Welzijn
9 februari 2023

Raad van toezicht KBF, voorstelronde; Merlien Welzijn

We stellen Merlien Welzijn, lid van de raad van toezicht van het KBF graag aan u voor. Lees verder

8 februari 2023

Terugblik webinar Klei in Veen

Op 30 januari 2023 organiseerde het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL) in samenwerking met het NOBV een webinar over Klei in veen. Lees verder

Funderingsherstel betonvlechten
25 januari 2023

Richtlijn onderzoek funderingen per 1-1-2023

Per 1 januari 2023 is de gereviseerde richtlijn Fundering onder gebouwen officieel van toepassing. Hiervoor is een nieuwe richtlijn opgesteld. Lees verder

20 januari 2023

Staatssecretaris I&W maakt toepassing schuimglas mogelijk

In de Verzamelbrief bodem en ondergrond die op 19 januari 2023 naar de Tweede Kamer is verstuurd, maakt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) zal worden aangepast om de toepassing van schuimglas in Nederland mogelijk te maken. Lees verder

21 december 2022

NWO programma Living On Soft Soils (LOSS)

Het NWO-programma Living on Soft Soils (LOSS) doet onderzoek in landelijk en stedelijk gebied naar (fundamentele) oorzaken, gevolgen en governance aspecten van bodemdaling. Hiervoor zijn een aantal interessante papers beschikbaar. Lees verder

Kenniscentrum bodemdaling en funderingen in Arti Legi Gouda
20 december 2022

Aandacht voor het KBF en Arti Legi in INTO business magazine

Aandacht voor de locatie van het KBF, Arti Legi in het magazine INTO Business. Lees verder

15 december 2022

Bodemdaling en geotechniek, bijeenkomst 13-12-2022

Op 13 december organiseerden het KBF, het COB platform Geotechniek, afdeling geotechniek van KIVI en het NWA-onderzoeksprogramma Living on Soft Soils (LOSS) een werksessie over bodemdaling en geotechniek. Lees verder

KBF raad van toezicht, Hugo Gastkemper
15 december 2022

Raad van Toezicht KBF, voorstelronde: Hugo Gastkemper

We stellen u graag voor aan Hugo Gastkemper, voorzitter van de raad van toezicht van het KBF. Lees verder

15 december 2022

Bodemdaling en Kabels en Leidingen van start in 2023

Op 13 december organiseerden het KBF, het COB platform Geotechniek, afdeling geotechniek van KIVI en het NWA-onderzoeksprogramma Living on Soft Soils (LOSS) een werksessie over bodemdaling en geotechniek. Lees verder

Fundringsherstelwerkzaamheden in volle gang in Rotterdam, Zuid-Holland
15 december 2022

Nieuwe initiatieven voor funderingen in 2023

Het KBF lanceert samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) twee initiatieven rondom de funderingsproblematiek. De hoofdlijnen van deze initiatieven worden in navolgende beschreven. Samen met de in te richten projectgroepen zullen doelen en resultaten verder worden verfijnd. Lees verder

12 december 2022

Coalitie Stevige Steden in Rotterdam

Nieuwbouw op slappe bodem, grote uitdagingen op het gebied van waterbeheer en zetting. Lees verder

9 december 2022

KBF E-learning: ‘Bodemdaling voor professionals’

Project Toolbox bodemdaling in steden geeft belangrijkse lessen via e-learning met zes interessante tools. Lees verder

7 december 2022

Toekomst voor de zakkende stad

Bodemdalingsproblematiek staat centraal in het onderzoek van OBSCURA en VOIDS in het kader van de open oproep ‘Bouwen vanuit de Bodem’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Lees verder

30 november 2022

Water en bodem sturend: de kennisopgave

Als we de juiste kennis op de juiste plaats krijgen komt ‘water en bodem sturend’ een stuk dichterbij Lees verder

24 november 2022

Gecontroleerde buisdrainage in regionale modellen

Jan van Bakel en Lodewijk Stuyt hebben een artikel gepubliceerd over gecontroleerde buisdrainage in regionale modellen. Lees verder

22 november 2022

Terugblik webinar Actief grondwaterpeilbeheer 17-11-2022

Terugblik webinar Actief grondwaterpeil beheer en het belang van grondwater in bebouwd gebied. Lees verder

9 november 2022

Duidelijkheid scheppen over toekomst restveengebied Moordrecht

De aanpak Bodemdaling in het gebied nabij Moordrecht is de komende jaren een urgente opgave van de groeigemeente Zuidplas vanwege de fors bodemdaling in het laagst gelegen gebied van Nederland. Lees verder

KBF Roadshow bezoekt gemeenten waar bodemdaling en funderingen urgent zijn
27 oktober 2022

Roadshow stops 2022

Terugblik van de KBF roadshows in 2022. Lees verder

25 oktober 2022

Sinking Cities Gouda

Fotograaf Cynthia Bol heeft in 2018 de Zilveren Camera gewonnen met een rapportage over de gevolgen van bodemdaling in Jakarta: The people behind the seawall. Lees verder

28 september 2022

Campus Gouda; Partijen bundelen krachten in regio Midden-Holland

Regio Midden-Holland is bij uitstek de plek om te leren van bouwen in moeilijke bodemomstandigheden door de aanwezigheid van slappe bodems. Lees verder

28 september 2022

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) maakt een energieke start

Op maandag 26 september kwamen partners, financiers en nauw betrokken ambassadeurs voor de aanpak van bodemdaling en funderingen bijeen in het Arti Legi gebouw in Gouda. Lees verder

15 september 2022

Veenprofielen steken deel 1 en 2

Met een praktische start heeft de provincie Utrecht samen met de Regio Deal bodemdaling Groene Hart een impuls gegeven aan de doorwerking van de kennis over veenweiden in het onderwijs. Lees verder

Verzakte huizen door funderingsproblemen Rotterdam Overschie
15 september 2022

Uitzending NOS Nieuwsuur met Maarten Kuiper op 13 augustus 2022

Bodemdaling en funderingsproblemen door droogte in het nieuws. Lees verder

Iris Veentjer doet onderzoek naar het maken van textiel van de rietsigaarplant
15 september 2022

RietGoed, je goeie goed gemaakt van rietsigaren

Natte teelten; wat zijn de mogelijkheden van lisdodde? Lees verder

Monitoringssysteem SOMERS en rekenregels
15 september 2022

Monitoringssysteem SOMERS en rekenregels

Om te bepalen of de reductiedoelstelling van 1 Mton uit veenweiden zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord op termijn daadwerkelijk wordt gehaald, moet de landelijke CO2-uitstoot reductie in het veenweidegebied jaarlijks worden bijgehouden. Lees verder

Water in de veenweide, zoeken naar de juiste oplossingen
15 september 2022

Innovatie Programma Veen afgerond, eindrapportage beschikbaar

Het Innovatie Programma Veen heeft onlangs in een feestelijke bijeenkomst de eindrapportage ‘Samen 5 jaar zoeken naar duurzaam landgebruik in het veenweidegebied 2017-2022’ opgeleverd. Lees verder

Impact rapportage Deltares; omgaan met bodemdaling
15 september 2022

Impact rapportage Deltares; omgaan met bodemdaling

Lees verder

Funderingsherstel Rotterdam
15 september 2022

Funderingsschade door droogte is een zeer grote kostenpost. En een sterk onderschat probleem!

Lees verder

15 september 2022

Animatie veenafbraak, broeikasgasemissies en maatregelen

Lees verder

Metingen in veenweidegebieden om bodemdaling te analyseren
15 september 2022

Vijf jaar meten aan diverse vormen van waterinfiltratiesystemen

Lees verder