top

Stand van zaken deelexpedities WIS

30 mei 2024

Op 16 en 26 april jl. vonden bij het KBF in Gouda werksessies plaats over de deelexpeditie Waterinfiltratiesystemen.

 

Betrokkenen van provincies, waterschappen, Veenweiden Innovatie Centrum, KBF, Ministeries en onderzoekers deelden recente ontwikkelingen en kennisvragen over bodemdaling in veenweidegebieden. Met in het bijzonder over beheer en onderhoud van WIS (voorstel Revisit WIS van het VIC in de maak; ervaringen in de stad), ontwikkeling van biologische alternatieven voor WIS en diverse watervragen rondom toepassing van WIS.

 

Vervolgsessies worden nog gepland. Input is altijd welkom.

 

Meer informatie bij Rienk Schaafsma, 0622369537 / rienk.schaafsma@waaloord.nl