top

Over ons

Een nieuw online kenniscentrum met een multifunctionele locatie in Gouda.

De gevolgen van bodemdaling en funderingsproblemen voor de samenleving zijn groot en de impact neemt steeds verder toe. Om deze problemen het hoofd te bieden moeten we meer mensen beter bereiken. Daarom hebben we het nationale Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen opgericht: online via deze website en met een fysieke vestiging in Gouda. Ook voert het Kenniscentrum een divers kennisprogramma uit dat gericht is op kennisverspreiding voor professionals. Via dit loket beantwoordt het Kenniscentrum vragen van iedereen, ook van particulieren en individuele ondernemers. Het Kenniscentrum is een ‘bottom-up’ initiatief van landelijke organisaties en lokale en regionale overheden.

Een nationaal probleem met zo’n omvang kunnen we alleen met elkaar aanpakken.

Missie
Alle mensen en organisaties in Nederland die te maken hebben met aan slappe bodem gerelateerde bodemdaling en broeikasgasemissies en/of met funderingsproblemen moeten laagdrempelig kunnen beschikken over kennis van gevalideerde handelingsperspectieven om bewust en bekwaam keuzes te maken in hun omgang met deze problemen. Dit geldt voor zowel het landelijk als voor het bebouwd gebied.

 

Organisatie
Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen is een onafhankelijke stichting met een directeur bestuurder en een raad van toezicht.