top

Netwerk

Netwerk KBF

KBF werkt aan kennisoverdracht, bewustwording en netwerkontwikkeling voor doelmatige omgang met bodemdaling, broeikasgasemissies en funderingsproblemen.

Het netwerk is in kaart gebracht via een mooi netwerkschema waarin alle organisaties duidelijk zijn weergegeven en die ingezet worden bij hulpvragen.