top

Agenda

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen en partners organiseren regelmatig congressen, symposia, cursussen, en kennissessies. In deze agenda vind je alle informatie over opkomende activiteiten. Onderaan de pagina kun je ook naar een pagina met afgeronde activiteiten.

30 november 2023

Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad’ West-Nederland

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Lees verder

01 december 2023

Denk mee over invulling PhD-trajecten van het COB

Wilt u meedenken over de richting en invulling van een van de promotieonderzoeken? Lees verder

04 december 2023

VIP-NL en NOBV organiseren een webinar ‘Natte Teelten’

De ontwikkeling van natte teelten is volop gaande. Er is inmiddels de nodige kennis en ervaring verzameld over teelt, opbrengstspreiding, opschaling en over markt en verdienmodellen. Daarnaast zijn er nog vragen te beantwoorden en uitdagingen te overwinnen. Deze en andere onderwerpen komen aan bod in het webinar ‘Natte teelten’ op 4 december van 10.00-11.30 uur. Lees verder

08 december 2023

Symposium DIRT

In het teken van Wereldbodemdag, wordt u uitgenodigd voor het tweede symposium van practor Patrick Asmawidjaja van het practoraat Water & Bodem. Lees verder

11 december 2023

Community of Practice Waterinfiltrerende verharding en voorzieningen

Jaarlijks symposium om opgedane kennis te delen op het gebied van infiltratievoorzieningen. Lees verder

25 januari 2024

COB tunneldag 2024

In 2024 wordt een fysiek (mini-)congres georganiseerd op de KNVB Campus in Zeist. U krijgt in vogelvlucht te horen wat het tunnelprogramma in 2023 heeft opgeleverd en wat u daarmee kunt. Lees verder

01 februari 2024

RIONEDdag 2024

Tijdens deze vakdag nemen we deelnemers mee in een tijdreis langs de ervaringen van verschillende generaties stedelijk waterbeheerders en worden visies naar de huidige en toekomstige opgaven in energieke keynotes van weerman en poolonderzoeker Peter Kuipers Munneke en futuroloog Richard van Hooijdonk nader belicht. Lees verder

23 april 2024

35e Symposium Bodem Breed

Een jaarlijks netwerk event voor bodem en ondergrond. Lees verder