top

Afgeronde Activiteiten

31 januari 2024

Webinar “Landbouwtransitie in het Groene Hart”

Webinar over de transitie in de landbouw in het Groene Hart. Lees verder

13 februari 2024

2e bijeenkomst Kabels, leidingen en bodemdaling; samenwerking KBF, stichting RIONED en COB

Bijeenkomst rondom de problematiek bodemdaling in combinatie met de kabel- en leidinginfrastructuur. Deze bijeenkomst is alleen bestemd voor genodigden. Lees verder

15 februari 2024

Campus on tour in de regio

Campus on Tour is een netwerkbijeenkomst van Campus Gouda. Een ochtend of middag waar partners en betrokkenen uit regio Midden-Holland bij elkaar komen, kennis maken, ervaringen uitwisselen en kennis delen. Lees verder

19 februari 2024

Unie van Waterschappen organiseert debatavond over verzakkingen en natte voeten

Debatavond Steenwegsessie Verzakkingen en Natte voeten. Hoe gaan we als overheden om met funderingsproblematiek? Welke rol past het waterschap? En hoe beperken we de schade? De Unie van Waterschappen gaat hierover in gesprek met waterschapsbestuurders. Lees verder

13 maart 2024

Symposium; Klimaatslim boeren op veen werkt!

Op 13 maart a.s. wordt de oogst gedeeld van 5 jaar Klimaatslim Boeren op Veen. Lees verder

14 maart 2024

Minisymposium Woning-Wijk-Water

Mini symposium met een tussen rapportage van de opgedane kennis over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, dit in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen. Lees verder

02 april 2024

Roadshow Coalitie Stevige Steden 2024

In 2024 organiseert  de Coalitie Stevige Steden twee roadshows. Deze eerste roadshow betreft Openbare ruimten en de tweede roadshow betreft Funderingen. Deze roadshows zijn uitsluitend voor genodigden. Lees verder

09 april 2024

Webinar Waterwijzer Landbouw ‘Optimale gewas- en grondwaterkaarten’

De Waterwijzer Landbouw WWL (onderdeel van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium NHI) is volop in gebruik bij overheden, belangenorganisaties en marktpartijen. Eerst webinar uit een serie. Lees verder

16 april 2024

PAO cursus Slappe Bodem

2-daagse cursus Slappe bodem: ontwerp en beheer. Leer om een weloverwogen keuze te maken tussen traditioneel ophogen met zand of een, vaak duurdere en gevoeligere, zettingsarme of geheel zettingsvrije oplossing. Lees verder

17 april 2024

Nationale Klimaat Expo

Oplossingen voor klimaatbestendige openbare ruimte Uniek evenement voor overheden en markt. Praktische oplossingen worden getoond, urgente kennis wordt gedeeld. Lees verder