top

Nationaal Congres Bodemdaling 2024

21 november 2024

Op 21 november 2024 vindt het Nationaal Congres Bodemdaling plaats in theater de Spiegel in Zwolle.
Nu het nieuwe kabinet geïnstalleerd is en de nieuwe ministeries van start gaan, blijft onze missie om bodemdaling onder de politieke aandacht te houden een actuele opgave. Daarnaast worden in deze editie van het congres samen met partners uit het netwerk interessante praktijkcases, kennisopgaves, bestuurlijke vraagstukken en handelingsperspectief voor het beheersbaar houden van de gevolgen van bodemdaling besproken.

 

De nieuwbouwopgave van het kabinet, de opgaven rondom bestaande woningvoorraad, de ambitie om bodem en water als sturend principe te gebruiken, funderingsaanpak en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie en -mitigatie voor waterschappen, provincies en gemeenten zijn daarbij onderwerp van gesprek. Ook presenteert het Platform Slappebodem haar eigen strategische agenda voor de komende  jaren.

 

Samen met het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen geeft het Platform een overview van kennisontwikkeling, kennisdoorwerking en handelingsperspectieven voor overheden op dit gebied.

 

Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk.