top

Gouda Stevige Stad, werkzaamheden en onderzoeken

26 juni 2024

De bodem in de gemeente Gouda blijft zakken. In deze film wordt duidelijk wat er onderzocht wordt omtrent bodemdaling in deze stad en welke werkzaamheden hiervoor uitgevoerd worden.

 

De gemeente Gouda werkt hierin samen met de het Hoogheemraadschap Rijnland en het project Gouda Stevige Stad. Om met verschillende maatregelen de overlast door bodemdaling te verminderen.