top

Rli brengt advies uit over het voorkomen van een funderingscrisis

29 februari 2024

Op donderdag 29 februari 2024 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Goed gefundeerd uitgebracht: advies om te komen tot een nationale aanpak funderingsproblematiek’. De demissionaire ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor Natuur en Stikstof en van Infrastructuur en Waterstaat hebben het door hen gevraagde advies tijdens de aanbiedingsbijeenkomst in ontvangst genomen en een eerste reactie gegeven.

 

Over het advies

Funderingsschade aan gebouwen is een groeiend en complex probleem en speelt in grote delen van Nederland. Dit is een gevolg van leven in een laaggelegen land met veel slappe bodems. Dit probleem wordt tot nu toe niet genoeg gezien, het zit letterlijk onder de grond. Funderingsproblematiek is niet alleen een technisch en financieel probleem maar ook een omvangrijk maatschappelijk probleem. Juist vanwege de persoonlijke problematiek die hierachter schuilgaat pleit de Rli er voor om te kiezen voor een doeltreffende nationale aanpak. De raad doet concrete aanbevelingen aan het kabinet voor een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen publieke en private partijen.