top

Robert van Cleef namens KBF aan het woord in de Tweede Kamer

21 april 2024

Robert van Cleef was op 17 april 2024 een van de sprekers namens de funderingscoalitie bij een technische briefing in de Tweede Kamer inzake de nationale aanpak funderingsproblematiek.
Hij sprak namens het KBF en gaf een positieve reactie op het RLI rapport. Hij verwees naar de kennis vanuit het KBF over bodemdaling en hoe deze kennis via verschillende kanalen ontsloten wordt. Hij benadrukte o.a. de noodzaak van onderwijs en innovatie en om de kennis en capaciteiten bij de gemeenten te vergroten en adviseerde het sturen van grondwater.

Beluister het debat. Robert van Cleef is vanaf 1.27 uur aan het woord.