top

2e bijeenkomst expertgroep; Kabels, leidingen en bodemdaling

12 maart 2024

Op 13 februari kwam de COB/KBF expertgroep voor de tweede keer bijeen om te praten over kabels, leidingen en bodemdaling.

 

In de aanloop naar de bijeenkomst is door de projectleiders hard gewerkt aan een eerste versie van een handboek. De eerste lessen uit de drie voorbeeldcasussen (De Kanis, Waterrijk Oost en Molenbuurt) staan inmiddels op papier. Om de tekst tot leven te laten komen, is met een groep onder begeleiding van Niels van Amstel (Megaborn) een rondwandeling gemaakt door Waterrijk-Oost in Boskoop. Door de expertgroep zijn daarna een aantal belangrijke bevindingen uit de drie casussen bediscussieerd, die in het handboek in ieder geval moeten worden uitgewerkt. Uit het gesprek kwam naar voren dat een integrale aanpak cruciaal is. Hierbij dienen de belangen, ontwikkelingen en opgaven van alle betrokken stakeholders vroegtijdig met elkaar in afstemming te worden gebracht. Deze aanbeveling geldt natuurlijk niet alleen voor zakkende gebieden, maar is hier wel extra belangrijk omdat de timing van ruimtelijke interventies extra zorgvuldig moeten worden gekozen. Vanwege de complexiteit en de kosten van ophogingen en de bijbehorende verleggingen, moet de levensduur en interventiecyclus van de openbare ruimte en ondergrondse infrastructuur worden gesynchroniseerd. Zo kan tegelijkertijd met de ophoging bijvoorbeeld worden gekozen om het elektriciteitsnet te verzwaren of glasvezel aan te leggen.

 

In april 2024 komt de groep voor de derde keer bijeen om het eindproduct te bespreken.

De expertgroep Kabels, leidingen en bodemdaling bracht een werkbezoek aan Boskoop