top

Experience Bodemdaling is een waanzinnig succes!

24 april 2024

Eind oktober 2023 werd bij het KBF de Experience Bodemdaling geopend. Via de filmpjes op het grote scherm wordt een beeld gegeven van wat er speelt in Nederland op het gebied van Bodemdaling en Funderingsproblemen. Doel hiervan is om de aanwezigen te prikkelen en bewust te maken. De moderator kan de interviews kiezen die aansluiten bij het inhoudelijk doel van de bijeenkomst. De kaarten die op de tafel geprojecteerd worden, geven inzicht in de bodemproblematiek in een geselecteerd gebied, plaats of wijk.

 

Sinds de opening is de Experience op de locatie in Gouda gemiddeld 2 keer per week gebruikt. Groepen uit diverse hoeken weten de Experience te vinden: van bestuurlijke groepen, raadsleden en ministeries tot werknemers van Regio Midden Holland en studentengroepen. Dit geeft aan dat er een grote behoefte is aan een plek waar men kan praten over de bodemdalingsproblematiek. De locatie wordt goed benut, de Experience is een hulpmiddel om het netwerk te versterken en wordt ook regelmatig geboekt in combinatie met een rondleiding door de binnenstad van Gouda.

 

Ook van de online Experience Bodemdaling werd in het eerste halfjaar veelvoudig gebruik gemaakt. De reizende Experience is ook al 3 keer op pad geweest om ter plekke aandacht te vragen voor het onderwerp.

Via het logboek kreeg de Experience vele lovende recensies:

‘Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Dat leert deze Experience wel weer. Het werkt ook goed om de verhalen vanuit de verschillende rollen/stakeholders te horen via de video’s’.

 

‘Gouda laat zien zich niet te verstoppen voor lastige problemen in de stad, bodemdaling ook echt een onderdeel van de geschiedenis van de stad. Met verschillende stakeholders hebben we de Experience bekeken en daarbij gevierd dat de toeristische wandelroute app van Gouda live gegaan. Tevens hebben we een stukje van de 1000 jaar bodemdaling wandeling gelopen’.

 

‘Drie studenten van de masteropleiding Rivier en Delta hebben een casus gepresenteerd over bodemdaling in Gouda: welke opties zijn er va. 2050 voor het gebied rond de binnenstad? De deelnemers aan de sessie komen met traditionele en vergaande opties op de proppen. Is een ‘definitieve’ oplossing mogelijk of moet je blijven meebewegen?’

 

‘Een droom is uitgekomen… prikkelend… blij met concrete voorbeelden… kans voor goed gesprek met gemeenten…Sfeer is informeel en uitnodigend.. het onzichtbare zichtbaar maken’
‘Veel enthousiasme bij de bestuurders over beschikbare video’s en kaarten ter verdieping van de dialoog. De Experience Bodemdaling is een geschikt hulpmiddel voor bewustwording van bestuurders van de problematiek’.