top

Bodemdalingbestendige nieuwbouw in de steigers!

24 juni 2024

Op donderdag 20 juni 2024 was er een bijeenkomst met 30 professionals bij het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen om te spreken over de kennisagenda Bodemdalingbestendige Nieuwbouw.

 

Betrokkenen van concrete nieuwbouwgebieden gaven afgelopen periode hun inbreng om tot een gedragen kennisagenda te komen, die gepresenteerd werd aan financiers, gemeenten en belangstellenden. Otto Levelt van Deltares gaf een toelichting op het landelijke afwegingskader, waarop deelnemers hun aanvullingen konden geven.

Afgevaardigden van de gemeenten Almere, Zaanstad, Rotterdam, Zuidplas, Alphen a/d Rijn en de Krimpenerwaard waren aanwezig om kennis te delen en de laatste stand van zaken te delen en samen te bespreken, welke inhoudelijke voortgang gewenst is om de kennisagenda komende jaren verder uit te rollen om te komen tot bodemdalingbestendige nieuwbouw.

 

Langs 5 speerpunten uit de kennisagenda willen we komende jaren verder met elkaar aan de slag.

Met dank aan betrokkenheid en financiering van: Stichting RIONED, Platform Slappe Bodem, KBF, RWS, LIFE IP, Provincie Zuid-Holland, Bestuurlijk Platform Groene Hart en VNG.

 

Op 21 november 2024 geven we tijdens het Nationaal Congres Bodemdaling in Zwolle voor alle belangstellenden een update van dit initiatief.
Meer informatie via Robert van Cleef | Coördinatie Stedelijk Gebied KBF of Rienske Zegwaard | Communicatie info@kbf.nl